PROJEKT UE

Szkoła Tańca Fordance Jacek Modrzyński, Cafe Black Jack Jacek Modrzyński realizuje:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

 

Cel: ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19

Planowane efekty:

  1. Stworzenie wirtualnego studia tańca – dzięki temu studio w szkole tańca będzie możliwość prowadzenia zajęć online.

  2. Wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu – świeżo wyciskane soki z owoców i warzyw.

  3. WPROWADZENIE DO FIRMY NOWEGO ROZWIĄZANIA ZWIĄZANEGO Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW W WYNIKU WYSTĄPIENIA COVID-19 – ZAKUP  URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO POWIETRZE – OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Wartość projektu:

*Koszt całkowity: 60 588,00 zł

*Wkład Funduszu Europejskiego: 46 795,56 zł

euProj